Groep kosmisch bewustwording

kosmisch bewustwording is een groot onderzoek van wie jij bent als mens. Het onderzoek gaat om datgene wat tussen jou oorsprong en de mens die je nu bent staat. Daarbij is het belangrijk om te weten dat er leven is buiten deze planeet en in het onderzoek mee te nemen wat die voor een invloed dit op jou als mens kan hebben. Het aandurven om buiten de kaders te gaan van wat jou waarheid is. Het gewoon open houden. Alles is mogelijk. Dan kan je tot belangrijke ontdekkingen komen, die voor jezelf van grote waarde zijn.

Het blijkt dat het ongeziene gezien wordt wanneer je er de aandacht op vestigt, bewustwording en waarneming is een belangrijke schakel in dit proces.

In het onderzoek is het van belang om je gevoelens eens onder de loep te nemen. Is datgene wat je voelt wel werkelijk van jou? Veel van wat we voelen is voortgekomen vanuit een overtuiging en daar handelen we ook naar. We beseffen niet hoe we onszelf daarin beperken.

Lichamelijke klachten hebben een diepere oorzaak. Ieder lichaam heeft zijn eigen trillingsfrequentie en ieder gezonde cel trilt daarop. Bij een verstoring in het lichaam trillen die cellen niet meer op zijn eigen frequentie, dit is ontstaan vanuit iets wat niet die aandacht heeft gekregen van wat het op dat moment nodig had en datgene is zo ongezien gebleven maar vraagt daarbij nog wel om de aandacht die het verdient. Doordat dit nu waargenomen wordt en we er met volle aandacht aan de verstoring geven zal het zich kenbaar gaan maken waardoor er een heling in die trilling kan plaatsvinden en weer kan trillen op zijn eigen frequentie.

In het groeien van je Kosmische bewustzijn is het NU moment zeer van belang. We worden in allerlei vormen afgeleid om in ons bewustzijn met datgene waar het nu om gaat bezig te zijn. Wees je eens bewust hoe vaak je al met je gedachten met de toekomst of het verleden bezig hebt.

Wij mensen zijn de hoeders van de aarde. Gedragen we ons daar nog wel naar? Wat heb jij nodig om weer je weer die hoeder te voelen? Beseffen we wel dat de aarde onze sleutel is om onszelf weer terug te vinden?

O, lieve mensen. Wat kosmisch bewustzijn vraagt is wakker te worden in datgene wie je werkelijke bent. Mens wordt wakker en weet hoe groots en belangrijk jij bent op aarde, in het hier en nu!

Ik organiseer avonden en dagen voor mensen die net als mij met een kosmisch bewustwordingsonderzoek bezig zijn. Op deze avonden of dagen is het fijn om gelijkgestemden tegen te komen om:

- om gewoon samen te zijn
- om samen een bepaald onderwerp uit te diepen
- datgene te kunnen delen waar je tegen aan loopt
- als het erom vraagt samen oefeningen te doen
- samen bekrachtigingen te doen
- samen vanuit de oorsprong onze stem te laten horen
- samen een stiltewandeling met later een bekrachiting te doen

Het belangrijkste is dat we vanuit ieder zijn/haar eigen uniekheid deze dag samen creeren.
Voor het balans van het samen creeren heb ik de kosten verminderd naar € 5,00.